Warunki i regulamin korzystania z tej witryny

Turez łączy Cię z hotelem, usługą wynajmu wakacyjnego i dostawcą pakietów turystycznych. W ramach tej umowy, sformułowania Ty, Twój Klient lub Użytkownik odnoszą się do Twojej osoby jako klienta odwiedzającego witrynę i / lub dokonującego rezerwacji za pośrednictwem witryny, lub za pośrednictwem naszych pracowników obsługi klienta, lub poprzez centrum telefoniczne dostawcy. W kolejnym przypadku użytkownika rezerwacja może podlegać warunkom umowy dostawcy. W ostatnim przypadku Twoja rezerwacja może podlegać warunkom umowy dostawcy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, że każdy dostawca i każdy obiekt może mieć własne warunki użytkowania, które są uzupełnieniem i nie zastępują warunków korzystania z witryny.

 1. Cel strony internetowej

  Strona internetowa służy wyłącznie do gromadzenia informacji dotyczących rezerwacji hotelowych niezbędnych do dokonania rezerwacji, w celu określenia dostępności produktów i usług związanych z hotelem, w celu dokonania rezerwacji, dokonania uzasadnionych rezerwacji lub w inny sposób prowadzenia transakcji z dostawcami hoteli i transferów ( jeśli taka opcja jest dostępna) i do żadnych innych celów. Nie jest dozwolone żadne gromadzenie danych bez pisemnej zgody.

  Proszę uważnie przeczytać umowę. Korzystając z tej witryny w jakikolwiek sposób, zgadzasz się na związanie niniejszą umową. Niezależnie od tego czy rezerwujecie Państwo jakiekolwiek produkty lub usługi na tej stronie internetowej lub za pośrednictwem naszych agentów call center, zgadzają się Państwo na stosowanie niniejszej umowy do wszystkich powiązanych transakcji. Jeśli korzystasz z tej witryny w celu dokonania rezerwacji u dowolnego dostawcy zewnętrznego, hotelu, biura podróży lub hurtownika, będziesz zobowiązany niniejszą umową do korzystania z witryny w celu dokonania jakichkolwiek rezerwacji poprzez serwis telefoniczny. Jeśli Państwa zakup online zawiera warunki korzystania z usług dostawcy, Państwo musisz zaakceptować te warunki, aby dokończyć zakup. Jeśli nie zgadzasz się i nie akceptujesz niniejszych warunków, nie korzystaj z tej witryny.

  Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do zmiany lub modyfikacji umowy bez uprzedzenia. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację zmian lub modyfikacji.

 2. Rezerwacja miejsc noclegowych

  System Turez wykorzystuje oferty uzyskane z systemów komputerowych firm oferujących rezerwacje miejsc noclegowych, takich jak hotele. Z tego też powodu Turez nie ponosi odpowiedzialności za informacje wyświetlane w systemie Turez, np. opisy hoteli, opisy pokoi, zdjęcia itp. Opisane usługi czy wyposażenie pokoi i hoteli mogą podlegać dodatkowej opłacie, chyba że są one wyraźnie określone jako bezpłatne lub zawarte w cenie pokoju.

  Ceny i informacje publikowane w systemie Turez są aktualne i oferowane do sprzedaży w momencie wystawienia. Jednakże oferty te są obecnie sprzedawane innym użytkownikom i aktualizowane przez dostawców usług turystycznych. Turez nie gwarantuje, że wyświetlana oferta będzie dostępna, gdy użytkownik zdecyduje się ją zaakceptować. Tylko w przypadku, gdy zaksięgowana zostanie całkowita kwota rezerwacji, oznacza to akceptację oferty przez użytkownika i potwierdzenie rezerwacji.

  Rezerwacja nie jest potwierdzona, dopóki użytkownik nie otrzyma informacji o jej potwierdzeniu.

  W przypadku płatności przelewem bankowym (jeśli taka opcja jest dostępna), wstępna rezerwacja jest przyjmowana w systemie Turez. Początkowa rezerwacja nie zostanie potwierdzona do momentu zarezerwowania transferu/ przelewu.

  Dokonując rezerwacji pokoju hotelowego, system Turez wyświetla informacje o warunkach zakupu, w szczególności o kosztach ewentualnej zmiany lub anulowania rezerwacji. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z wyświetlonymi warunkami zakupu.

  Rezerwacje dokonane w systemie Turez wymagają opłacenia całego kosztu zakwaterowania w momencie rezerwacji. Opłaty można zapłacić kartą kredytową lub przelewem bankowym (jeśli taka opcja jest dostępna). W przypadku płatności kartą kredytową, opłata będzie pobierana w dolarach amerykańskich (USD) przez Hotels For Everyone.

  Jeśli użytkownik karty kredytowej jest rozliczany w walucie innej niż USD, bank wydający kartę przeliczy kwotę na równowartość w walucie rozliczenia rachunków. Turez nie ma wpływu na kurs wymiany i prowizje pobierane przez bank wydający karty.

  W miarę możliwości płatności przelewem są realizowane przez Dotpay SA. Wybierając płatność przelewem bankowym użytkownik akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu Dotpay SA.

 3. Korzystanie z witryny

  Warunkiem korzystania z tej witryny, jest wyrażenie zgody na:

   

  1. Użytkownik ma conajmniej 18 lat i rozumie, że w wielu miastach i krajach minimalny wiek zameldowania wynosi 21 lat, a jeśli ma mniej niż 21 lat, obowiązkiem jest ustalenie minimalnego wieku wymaganego do zameldowania dla wybranej osoby w danym hotelu przed dokonaniem jakichkolwiek rezerwacji na tej stronie.
  2. Użytkownik posiada uprawnienia prawne do tworzenia wiążącego zobowiązania prawnego.
  3. Użytkownik ma dostęp do internetu i posiada sprawny adres e-mail, oraz ze Serwis nie ponosi odpowiedzialności za Państwa niemożność połączenia się z internetem lub brak dostępu do potwierdzenia koresndencją e-mail.
  4. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie wiadomości e-mail jako wymóg prowadzenia interesów z tą witryną.
  5. Użytkownik będzie korzystać z tej witryny zgodnie z niniejszą umową;
  6. Użytkownik będzie korzystać z tej witryny wyłącznie w celu dokonania legalnych rezerwacji dla siebie lub innej osoby, dla której jest prawnie upoważniony do działania
  7. Użytkownik będzie powiadamiać inne osoby o zasadach i warunkach, które mają zastosowanie do rezerwacji dokonanych w ich imieniu, w tym wszystkich zasad i ograniczeń mających do nich zastosowanie
  8. Wszystkie informacje dostarczone przez użytkownika do tej witryny są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne.
  9. Użytkownik wyraża zgodę na honorowanie wszystkich praw autorskich, znaków towarowych, warunków i postanowień przedstawionych na tej witrynie oraz dostawców powiązanych z tą witryną.
  10. Użytkownik zgadza się, że czasami możemy łączyć się z reklamodawcami i innymi dostawcami za pośrednictwem witryny i że nie kontrolujemy tych stron internetowych, dlatego to Państwo jesteście odpowiedzialni za podjęcie środków ostrożności w celu ochrony swoich urządzeń przed korzystaniem z takich stron internetowych. Używanie takich linków nie oznacza poparcia dla tych stron.
  11. Trzeba zrozumieć, że internet jest czasami zawodny i Państwa punkty dostępowe są poza naszą kontrolą, i dla tego zapewniamy użytkownikom dostęp do serwisu na zasadzie dołożenia wszelkich starań. Zastrzegamy sobie również prawo do przeprowadzenia konserwacji na stronie w razie potrzeby bez powiadomienia.
  12. Zastrzegamy sobie prawo według własnego uznania do zablokowania dostępu dla każdego do tej strony i oferowanych przez nas usług, w dowolnym czasie, z dowolnego powodu.

   

 4. Działania zabronione

  Treści i informacje na tej stronie (nie ograniczając się do ceny i dostępności usług turystycznych), a także infrastruktury służącej do zapewnienia takiej treści i informacji, są zastrzeżone dla nas lub naszych dostawców i usługodawców. Podczas wykonywania określonej liczby planu podróży (i powiązanych dokumentów) do podróży lub usług zarezerwowanych za pośrednictwem tej strony, zgadzasz się nie modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, przesyłać, wyświetlać, wykonywać, reprodukować, publikować, licencjonować, tworzyć dzieł pochodnych, przekazywać, sprzedawać lub odsprzedawać jakichkolwiek informacji, oprogramowania, produktów lub usług uzyskanych z/ lub za pośrednictwem tej witryny. Ponadto zgadzasz się nie:

  1. Korzystać z tej witryny lub jej zawartości w celach komercyjnych innych niż dokonywanie rezerwacji
  2. Dokonywać żadnych spekulacyjnych, fałszywych lub nieprawdziwych rezerwacji lub rezerwacji w przewidywaniu zapotrzebowania
  3. Uzyskiwać dostępu, monitorować, kożystać scraping’u, lub kopiować wszelkich treści lub informacji zawartych w tej witrynie za pomocą dowolnego robota, pająka, scraper danych ze stron internetowych, lub innych środków automatycznych lub jakiegokolwiek procesu ręcznego w jakimkolwiek celu bez naszej wyraźnej pisemnej zgody;
  4. Naruszać ograniczenia w jakichkolwiek nagłówkach wykluczających roboty na tej witrynie internetowej lub omijać inne środki stosowane w celu uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do tej witryny;
  5. Podejmować żadnych działań, które nakładają lub mogą nakładać, według własnego uznania, nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże wykorzystanie naszego systemu lub sieci
  6. Używać Deep-link (głębokiego linkowania) do jakiejkolwiek części tej strony (w tym, bez ograniczeń, ze ścieżkami zakupu wszelkich usług turystycznych) w jakimkolwiek celu bez naszej wyraźnej pisemnej zgody;
  7. “Frame”(Obejmować), “mirror”(Kopjować) lub w inny sposób włączania jakiejkolwiek części tej witryny do jakiejkolwiek innej witryny bez naszej uprzedniej pisemnej zgody
  8. Udostępniać danych do logowania w tym haseł. Jeśli nie jesteś członkiem Turez, nie ma to zastosowania.
  9. Rozpowszechnianie stawek hotelowych oferowanych na members.hotels-for-everyone.com. Jakiekolwiek naruszenie tych zasad może spowodować podjęcie odpowiednich działań.
 5. Zasady i ograniczenia dostawców

  Dodatkowe warunki mogą obowiązywać w przypadku rezerwacji i zakupu wybranych przez Państwa, towarów i usług związanych z podróżą, które zostaną Państwu przekazane w momencie wymeldowania sie z tej strony internetowej lub w momencie zameldowania sie w hotelu, jeśli zostaną dostarczone przez hotel. Prosimy o uważne przeczytanie dodatkowych warunków. Użytkownik się zgada przestrzegać warunków zakupu nałożonych przez każdego dostawcę, z którym użytkownik się zdecyduje współpracować, nie ograniczając się do zapłaty wszystkich kwot w terminie i przestrzegania zasad i ograniczeń dostawcy dotyczących dostępności i wykorzystania produktów lub usługi.

  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niektórzy dostawcy oferujący określone usługi i / lub działania mogą wymagać od użytkownika zaakceptowania dodatkowych warunków i / lub podpisania zwolnienia z odpowiedzialności przed zakupem lub uczestnictwem w oferowanych usługach i / lub działalności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że każde naruszenie zasad i ograniczeń takiego dostawcy może skutkować anulowaniem rezerwacji, odmową dostępu do odpowiedniego produktu lub usług turystycznych, utratą wszelkich pieniędzy zapłaconych za takie rezerwacje i / lub w naszym obciążeniu Twojego konta wszelkimi kosztami, które ponosimy w wyniku takiego naruszenia. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie opłaty, prowizje, cła, podatki i oszacowania wynikające z korzystania z tej witryny.

 6. Ceny

  Ceny różnią się w zależności od rodzaju pokoju, daty zameldowania, daty wymeldowania i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, ale zmiany nie będą miały wpływu na rezerwacje już dokonane. Pomimo naszych najlepszych starań niektóre produkty mogą być niewłaściwie wycenione. W rzadkich przypadkach mogą wystąpić oczywiste błędy cenowe. 
WYRAŹNIE ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO POPRAWIANIA JAKICHKOLWIEK BŁĘDÓW CENOWYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ I/LUB W OCZEKUJĄCYCH REZERWACJACH WYKONANYCH ZAWIERAJĄCYCH NIEPRAWIDŁOWE CENY. W TAKIM PRZYPADKU, JEŚLI JEST TO MOŻLIWE, OFERUJEMY PAŃSTWU MOŻLIWOŚĆ UTRZYMANIA REZERWACJI W PRAWIDŁOWEJ CENIE LUB ANULUJEMY REZERWACJĘ BEZ KARY PIENIĘŻNEJ. 
Nie jesteśmy zobowiązani do świadczenia usług po nieprawidłowej (niższej) cenie, nawet po wysłaniu potwierdzenia rezerwacji. 
Ceny sprzedaży mogą zostać zmienione lub zaprzestane w dowolnym momencie i zależą od dostępności dostawcy. W celu zakwalifikowania się do ceny sprzedaży może być wymagana minimalna długość pobytu lub konkretne daty pobytu. 
Przyjmujesz do wiadomości, że władze niektórych krajów mogą nałożyć pewne dodatkowe podatki (podatek turystyczny itp.), które należy uregulować na miejscu. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za opłacanie dodatkowych podatków. Podobnie, niektóre hotele pobierają opłatę za korzystanie z udogodnień w hotelu. Informacje te są dostarczane przez dostawcę i są udostępniane na stronie internetowej w sposób zapewniający najwyższy poziom staranności. Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia wszelkich powiązanych podatków i opłat na rzecz dostawcy, jeśli zostanie nimi obciążony. 
Możemy zastosować opłatę serwisową jako rekompensatę za obsługę rezerwacji podróży. W przypadku zastosowania nasze opłaty za usługi różnią się w zależności od ilości i rodzaju rezerwacji hotelowej.

 7. Kursy walut

  Wszystkie płatności i zwroty są obecnie przetwarzane w dolarach amerykańskich i będą odzwierciedlać kurs wymiany obowiązujący w dniu płatności/zwrotu. Nie ponosimy odpowiedzialności za różnice kursowe między czasem płatności a czasem zwrotu pieniędzy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty związane z wymianą walut, które mogą pojawić się na Użytkownika karcie bankowej. Ceny wyświetlane w lokalnych przelicznikach walutowych, które mogą być używane na stronie, powinny być traktowane wyłącznie jako wskazówka bo uzyskują dostęp do publicznie dostępnych usług i mogą nie odzwierciedlać dokładnej ceny naliczanej przez kartę bankową w momencie przetwarzania.

 8. Zmiany lub anulacje - kwestie dotyczące obsługi klienta

  Możesz anulować rezerwacje online na naszej stronie lub dzwoniąc pod numer telefonu podany na potwierdzeniu. Uwaga: w celu zapewnienia najniższych cen, ta strona internetowa korzysta z wielu dostawców, a więc z wielu różnych centrów obsługi telefonicznej. Użytkownika obowiązkiem jest upewnić się, że jeśli anulujesz rezerwacje telefonicznie, zadzwonisz pod numer podany w potwierdzeniu i postępujesz zgodnie z instrukcjami obsługi klienta. 
Zasady anulowania są regulowane przez dostawcę, a w niektórych przypadkach możemy nie być w stanie zmienić lub zmodyfikować istniejących ilości nocy w rezerwacji i może być konieczne anulowanie i zmiana rezerwacji zgodnie z obowiązującymi warunkami, aby dokonać pożądanej zmiany. 
Nie pobieramy dodatkowych opłat za anulowanie lub zmianę, które stanowią uzupełnienie naszych wymagań dostawcy. 
Każda rezerwacja podlega zasadom anulowania przez dostawcę/sprzedawcę, które różnią się w zależności od dostawcy. Użytkownik może anulować rezerwację hotelu, jednak zostanie obciążony opłatą za anulowanie lub zmianę, jak podano na potwierdzeniu rezerwacji lub jak wskazane jest w zasadach anulowania rezerwacji dla hotelu. Jeśli nie anulujesz lub nie zmienisz rezerwacji przed okresem anulowania, który dotyczy zarezerwowanego hotelu, zostanie naliczona opłata zależna od hotelu i ceny zarezerwowanej przez Państwo. 
Wcześniejsze wyjazdy mogą wymagać zapłaty za wszystkie noce z pierwotnie zarezerwowanymi i / lub opłatą za wcześniejsze wymeldowanie, karą za późniejsze anulowania, wraz z faktyczną liczbą zużytych noclegów. W przypadku wcześniejszego wyjazdu Klient musi uzyskać od hotelu pisemne potwierdzenie daty i godziny wyjazdu lub skontaktować się z nami w chwili wyjazdu, aby zażądać częściowego zwrotu. 
Uwaga: niektóre stawki hotelowe nie podlegają zwrotowi. Jeśli zamierzasz przybyć do hotelu po pierwszej nocy rezerwacji, musisz skontaktować się z nami przed rozpoczęciem obowiązywania odpowiedniej polityki anulowania rezerwacji, aby uniknąć anulowania rezerwacji i uniknąć wszelkich opłat za "niepojawienie się" w hotelu. Wiele hoteli nie zwraca pieniędzy za "niepojawienie się" w przypadku, gdy rezerwacja nie została prawidłowo anulowana w dopuszczalnym czasie określonym jako zasady anulowania rezerwacji. Brak zameldowania bez wcześniejszego powiadomienia jest uważany za niepojawienie się. Jeśli anulujesz i nastąpi zwrot pieniędzy, zwrot zostanie zrealizowany w ciągu 7-10 dni roboczych. 
W przypadku, gdy hotel lub usługodawca nie jest w stanie uhonorować Państwa rezerwacji, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za żadne dodatkowe koszty poniesione w wyniku zmiany rezerwacji lub przeniesienia do innego hotelu lub miejsca zakwaterowania. 
W przypadku, gdy usługodawca hotelowy nie może honorować rezerwacji z jakiegokolwiek powodu, obiekt będzie współpracował z nami w celu zapewnienia zakwaterowania zastępczego. Państwo zgadza się zaakceptować zakwaterowanie zastępcze lub anulować rezerwację bez ponoszenia kary pieniężnej. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne koszty poniesione przez Państwo w związku z ponowną rezerwacją w hotelu lub agencji bezpośrednio. 
We wszystkich przypadkach użytkownik zgadza się przestrzegać zasad anulowania rezerwacji i warunków nałożonych w związku z rezerwacją hotelu. Zgadzasz się zapłacić wszelkie anulowania lub zmienić opłaty, które ponosisz.


 9. Wymagania dotyczące kontroli mienia
  1. po dokonaniu rezerwacji Goście otrzymają kupon potwierdzający, który należy wydrukować i przynieść ze sobą w momencie zameldowania
  2. Podczas zameldowania wymagane jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, takiego jak paszport lub prawo jazdy. Niedostarczenie takiego dokumentu może spowodować przepadek Twojej rezerwacji bez prawa do zwrotu pieniędzy.
  3. Jeśli po sprawdzeniu stan pokoju jest nie do przyjęcia, należy ten fakt natychmiast zgłosić do recepcji w celu rozwiązania. Nie ponosimy odpowiedzialności za problemy, które mogłyby zostać rozwiązane w trakcie korzystania z usługi, jeśli dostawca został powiadomiony.
  4. Osoby niepełnoletnie, osoby poniżej 18 roku życia nie mogą kupować, anulować ani modyfikować żadnych rezerwacji z tej strony i nie będą mogły zameldować się jako osoby dorosłe w żadnym obiekcie.
  5. Ograniczenia wiekowe dotyczą rezerwacji pokoi hotelowych. Przegląd tej witryny jest wymagany dla określonych ograniczeń wiekowych związanych z każdą rezerwacją.
  6. Przy zameldowaniu w hotelu może być wymagane okazanie ważnej karty kredytowej lub depozytu w gotówce. Niektóre hotele przetwarzają "wstrzymanie" określonej kwoty w zależności od wartości Twojego pobytu na wypadek nieprzewidzianych wydatków, aby umożliwić Ci pobieranie opłat z hotelu w trakcie pobytu. Ten warunek może być wymaganiem konkretnego obiektu, który różni się w zależności od hotelu.
  7. Niektóre hotele pobierają opłatę za korzystanie z udogodnień lub dodatkowe podatki w hotelu. Ta informacja jest dostarczana przez obiekt i może być gromadzona podczas odprawy.
 10. Dodatkowe informacje hotelowe

  1. Ocena w skali gwiazdek dla podróży jest wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi gwarancji ani żadnego rodzaju poręczenia z tej strony. Skala gwiazdek może uwzględniać obiektywne kryteria (na przykład włączenie lub nieobecność obiektów, posiłków i / lub usług) i / lub subiektywne kryteria (na przykład atmosferę i reputację). Nasza ocena gwiazdek dla hotelu nie jest gwarancją tego, że będzie równa lub zgodna z ocenami gwiazdowymi znalezionymi w innych źródłach.
  2. Opisy hoteli i dane są dostarczane przez dostawców i mogą ulec zmianie.
  3. Hotele czasami wymagają konserwacji, budowy i przebudowy. Dostawca jest odpowiedzialny za powiadomienie nas o tych warunkach, a gdy to możliwe, przekażemy je Państwu. Takie informacje są dostarczane w oparciu o najlepsze starania. Jeśli hotel jest w trakcie remontu lub konserwacji w trakcie pobytu w hotelu, należy pamiętać, że fakt ten nie stanowi podstawy do zwrotu pieniędzy. Jeśli takie warunki wpływają negatywnie na jakość Państwa pobytu, Państwa obowiązkiem jest zgłosić to na recepcji i poprosić o pomoc w tej sprawie.
  4. Informacje dotyczące odległości podane na stronie internetowej dotyczące mapy czy odległości między hotelem a żądaną lokalizacją są podawane wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią jakiegokolwiek rodzaju gwarancji lokalizacji hotelu w stosunku do Państwa wydarzenia lub celu podróży. Podobnie, Państwa obowiązkiem jest znać swoją lokalizację dla dowolnego celu lub zdarzenia.
  5. Prośby o określone cechy (tj. zakaz palenia, rodzaj posłania) nie są gwarantowane przez wielu dostawców. Prośby o łóżka rozkładane i łóżeczka dziecięce mogą wiązać się z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat bezpośrednio w hotelu.
  6. Żadna z rezerwacji dokonanych za pośrednictwem tej witryny nie może być przypisana ani przeniesiona na jakąkolwiek stronę trzecią. Zmiana nazwiska rezerwacji może być możliwa z zastrzeżeniem polityki anulowania i zmiany dla każdego hotelu.
  7. Hotelarze stale udostępniają swoje pokoje do użytku, więc jakiekolwiek pogorszenie jakości w pokojach hotelowych nie jest pod naszą kontrolą.
  8. Będziemy w dobrej wierze przetwarzać Państwa zgłoszeń dotyczących usług w odpowiednim czasie, jednak nie gwarantujemy, że Państwa zgłoszenie zostanie przetworzone we właściwym czasie przez wszystkie strony. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w zgłoszeniach, w tym bez ograniczeń, błędy lub opóźnienia w odpowiedzi na żądanie spowodowane nieprawidłowymi adresami e-mail, numerami telefonów lub innymi kwestiami komunikacyjnymi lub technicznymi, na które nie mamy wpływu.
 11. Obciążenia zwrotne lub nieuczciwe opłaty

  Uwaga: Aby polubownie rozwiązać wszelkie problemy, skontaktuj się bezpośrednio z naszym działem obsługi klienta. Jeśli otrzymamy wniosek o obciążenie zwrotne lub płatność od firmy wydającej karty kredytowe, firmy obsługującej karty debetowe lub banku lub posiadacza karty, zastrzegamy sobie prawo do anulowania wszelkich istniejących i przyszłych rezerwacji bez zachowania okresu wypowiedzenia i utrzymania opłat serwisowych. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do odzyskania wszelkich opłat naliczonych nam przez firmę wydającą karty kredytowe lub bank oraz wszelkich zaległych sald naliczonych nam w wyniku obciążenia zwrotnego. Ponadto uważamy, że obciążenie zwrotne lub niewłaściwe użycie karty kredytowej jest oszustwem i nie jest odpowiednią metodą otrzymania zwrotu pieniędzy. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych w razie konieczności zebrania wszelkich należnych nam środków w wyniku nieuczciwej opłaty. Przed zatwierdzeniem płatności należy dokładnie zapoznać się z zasadami dotyczącymi anulowania i warunkami korzystania z usługi.

 12. Duplikaty rezerwacji

  Wyrażasz zgodę na nie powtarzanie rezerwacji, w których nazwisko gości jest takie samo. Każda rezerwacja musi mieć unikalną osobę upoważnioną do zameldowania. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania każdej rezerwacji uznanej za podwójną, a Państwo są odpowiedzialni za anulowanie lub brak opłat w wyniku anulowania "podwójnej rezerwacji".

 13. Ryzyko podróży

  Chociaż większość podróży, w tym podróże międzynarodowe, odbywa się bez żadnych incydentów, podróż do niektórych miejsc może wiązać się z większym ryzykiem niż inne. Nalegamy, aby pasażerowie dokonali przeglądu zakazów podróży, ostrzeżeń, ogłoszeń i porad wydawanych przez ich rząd przed dokonaniem rezerwacji podróży, szczególnie podczas podróży międzynarodowych.

  OFERUJĄC ZAKWATEROWANIE LUB PODRÓŻE DO POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW/ CELÓW, NIE SKŁADAMY ŻADNEGO OŚWIADCZENIA ANI NIE GWARANTUJEMY, ŻE PODRÓŻE W TAKICH PUNKTACH MOGĄ ZOSTAĆ ROZUMIANE JAKO BEZ RYZYKA. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY LUB STRATY, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z PODRÓŻY DO DOWOLNEJ DESYNACJI

 14. Międzynarodowe wymagania podczas podróży

  Państwo są odpowiedzialni za upewnienie się, że Państwo posiada odpowiednie dokumenty rządowe, w tym paszporty i wizy, aby odwiedzić zagraniczny kraj. Nie mamy żadnej specjalnej wiedzy na temat Państwa wymagań dotyczących wjazdu do jakiegokolwiek obcego kraju. Przed dokonaniem rezerwacji prosimy o zapoznanie się z wszystkimi wymaganiami związanymi z instytucją rządową, ponieważ są Państwo odpowiedzialni za wszelkie kary anulowania i nieuiszczenia nagród bez względu na przyczynę.

 15. Polityka prywatności

  Zapoznaj się z naszą aktualną polityką prywatności, która reguluje również korzystanie z tej witryny, aby zrozumieć nasze działania.

 16. Oświadczenie o odpowiedzialności

  INFORMACJE, UŻYWANE OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY I USŁUGI OPUBLIKOWANE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI LUB BŁĘDY, W TYM BŁĘDY CENOWE. TUREZ, JEJ WŁAŚCICIELE I JEJ MARKI, JEDNOSTKI ZALEŻNE ORAZ FIRMY Z PODMIOTAMI PODSTAWOWYMI NIE GWARANTUJĄ DOKŁADNOŚCI I NIE UDZIELAJĄ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY LUB INNE NIEDOKŁADNOŚCI DOTYCZĄCE INFORMACJI I OPISÓW PRODUKTÓW I USŁUG WYŚWIETLANYCH NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ (W TYM MIĘDZY INNYMI, BEZ OGRANICZEŃ, CENNIK, FOTOGRAFIE, UDOGODNIENIA HOTELOWE, OGÓLNE OPISY PRODUKTU, ITP.), Z KTÓRYCH WIĘKSZOŚĆ INFORMACJI JEST DOSTARCZANA PRZEZ ODPOWIEDNICH DOSTAWCÓW. DODATKOW, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO POPRAWIANIA JAKICHKOLWIEK BŁĘDÓW CENOWYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ I/LUB OCZEKUJĄCYCH REZERWACJI WYKONANYCH Z NIEPRAWIDŁOWĄ CENĄ. W TAKIM PRZYPADKU, JEŚLI JEST TO MOŻLIWE, OFERUJEMY PAŃSTWU MOŻLIWOŚĆ UTRZYMANIA REZERWACJI W PRAWIDŁOWEJ CENIE LUB ANULUJEMY REZERWACJĘ BEZ PONOSZENIA KOSZTÓW.

  KOLEKTYWNIENIE, NIE PONOSIMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI INFORMACJI, UŻYWANEGO OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW I USŁUG ZAWARTYCH W TEJ STRONIE DO JAKICHKOLWIEK CELÓW, A WŁĄCZENIE LUB OFEROWANIE JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW LUB USŁUG NA TEJ STRONIE NIE STANOWI ŻADNEGO POTWIERDZENIA LUB ZALECENIA TAKIEGO PRODUKTU LUB USŁUGI. WSZYSTKIE TAKIE INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY I USŁUGI SĄ DOSTARCZANE "W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ", BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI I WARUNKÓW, ŻE NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA, JEJ SERWERY LUB DOWOLNY E-MAIL WYSŁANY OD NAS LUB NASZYCH PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH I/LUB DOSTAWCY SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW. NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH NINIEJSZYCH INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW I USŁUG, W TYM WSZELKICH ROZUMIANYCH GWARANCJI I WARUNKÓW SPRZEDAWALNOŚCI, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI.

  DOSTAWCY DOSTARCZAJĄCY USŁUGI, DO TEJ STRONY LUB NA TEJ STRONIE, SĄ NIEZALEŻNYMI WYKONAWCAMI, ALE NIE AGENTAMI ANI PRACOWNIKAMI TUREZ. FIRMA TUREZ I NASZE PODMIOTY, NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA AKTY, BŁĘDY, POMINIĘCIA, OŚWIADCZENIA, GWARANCJE, NARUSZENIA LUB ZANIEDBANIA DOWOLNEGO DOSTAWCY ANI ZA JAKIEKOLWIEK OSOBISTE OBRAŻENIA, ŚMIERĆ, USZKODZENIE MAJĄTKU, INNE SZKODY LUB KOSZTY WYNIKAJĄCE Z TEGO. TUREZ I NASI PARTNERZY NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI I NIE PONOSZĄ ŻADNEGO ZWROTU W PRZYPADKU JAKIEGOKOLWIEK OPÓŹNIENIA, ANULOWANIA, OVER-BOOKING (CZYLI SPRZEDAŻ PRZEKRACZAJĄCY ILOŚĆ MIEJSC), STRAJKU, SIŁY WYŻSZEJ LUB INNYCH PRZYCZYN BEZ KONTROLI BEZPOŚREDNIEJ, ORAZ NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK DODATKOWE WYDATKI, POMINIĘCIA, OPÓŹNIENIA, PRZEKIEROWANIA NA INNĄ TRASE, PRZEKAZU LUB AKTU DOWOLNEGO RZĄDU LUB ORGANU.

  W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA TUREZ, NASZE PODMIOTY POWIĄZANE ORAZ / LUB NASI ODPOWIEDNI DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE WYNIKAJĄCE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, KARNE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB WTÓRNE STRATY LUB SZKODY KTÓRE MOGĄ POWSTAĆ W WZIĄZKU, LUB W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB ZWIĄZANY Z, PAŃSWTA DOSTĘPU DO, WYŚWIETLANIA LUB KORZYSTANIA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ, LUB Z OPÓŹNIENIEM LUB Z NIEMOŻNOŚCIĄ DOSTĘPU, WYŚWIETLANIA LUB UŻYTKOWANIA TEJ STRONY INTERNETOWEJ (WŁĄCZAJĄC, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO PAŃSTWA ZAWARTOŚCI W OPINIACH WYSTĘPUJĄCYCH NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ, DOWOLNYCH WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH, INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, POŁĄCZONYCH WITRYN, PRODUKTÓW, ORAZ USŁUG DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM TEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCY Z DOSTĘPU, WYŚWIETLANIA LUB WYKORZYSTANIA NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ), OPARTE NA TEORII ZANIEDBANIA, UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ LUB W INNY SPOSÓB, I NAWET JEŚLI MY LUB PODMIOTY POWIĄZANE I/LUB NASI ODPOWIEDNI DOSTAWCY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

  Jeżeli pomimo powyższych ograniczeń my i/lub nasi stowarzyszeni Partnerzy i/lub nasi dostawcy zostaną uznani za odpowiedzialnych za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w związku lub z jakimkolwiek z wyżej opisanych zdarzeń, odpowiedzialność Turez i / lub naszych dostawców w żadnym wypadku nie przekroczą łącznie opłat za a) usługi, które zapłacili Państwo TURE w związku z takimi transakcjami na tej stronie internetowej lub za pośrednictwem Call Center, lub b) dolary (100,00 USD) lub równowartość w lokalnej walucie PLN.


  Ograniczenie odpowiedzialności odzwierciedla podział ryzyka między stronami. Ograniczenia wyszczególnione w tej sekcji pozostaną w mocy i będą obowiązywać, nawet jeśli jakikolwiek ograniczony środek określony w niniejszych warunkach nie spełnił swojego podstawowego celu. Ograniczenia odpowiedzialności podane w niniejszych warunkach odnoszą się do Turez, naszych podmiotów powiązanych i / lub naszych dostawców.

 17. Odszkodowania

  Zgadzasz się bronić i rekompensować aktualnych właścicieli Turez i/lub naszych dostawców i każdego z naszych funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami, przyczynami, żądaniami, odzyskiwaniem, stratami, odszkodowaniami, karami i/lub innymi kosztami lub wydatkami wszelkiego rodzaju lub natury, w tym między innymi uzasadnione opłaty prawne i księgowe, wniesione przez osoby trzecie w wyniku:

  1. Państwa naruszenia niniejszej umowy lub dokumentów wymienionych w tym dokumencie;
  2. naruszenia przez Państwa jakiegokolńwiek prawa lub praw osoby trzeciej;
  3. korzystania z tej witryny.
 18. Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych

  Cała zawartość tej strony internetowej jest chroniona prawem autorskim od roku 2006 do roku bieżącego. Inne logo oraz nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi ich właścicieli.

 19. Informacje ogólne

  Ta strona internetowa jest własnością i jest zarządzana przez Matt Garton & Associates, LLC, podmiot z USA, a niniejsza umowa podlega prawu stanu Colorado w USA. Niniejszym Państwo wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość sądów w Jefferson County, Colorado, USA we wszystkich sporach wynikających z lub związanych z korzystaniem z tej witryny. Korzystanie z tej witryny jest nieautoryzowane w jurysdykcji, która nie wprowadza w życie wszystkich postanowień niniejszych warunków, w tym, bez ograniczeń, niniejszego paragrafu.

  Państwa się gadza, że nie istnieje żadne wspólne przedsięwzięcie, partnerstwo lub umowa o pracę między Państwem a Turez w wyniku niniejszej umowy lub korzystania z tej witryny.

  Państwa wyraża zgodę na to, że Państwa obowiązki, zobowiązania i zakres odpowiedzialności objęte niniejszą umową w związku z korzystaniem z witryny obejmują wszelkie zastrzeżenia, w przypadku gdy potrzebujesz pomocy jednego lub więcej centrów obsługi telefonicznej obsługujących tę witrynę.

  Pamiętaj, że będziemy postępować zgodnie z organami ścigania lub innymi rządowymi lub prawnymi żądaniami lub wymaganiami związanymi z korzystaniem z witryny lub informacjami przekazanymi lub zebranymi przez nas w związku z takim użytkowaniem. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Państwo się zgadza, że Państwo wniesą jakiekolwiek roszczenie lub powództwo wynikające z Państwa dostępu lub korzystania z tej witryny w ciągu dwóch lat od dnia, w którym takie roszczenie lub działanie powstało lub narosło lub takie roszczenie lub przyczyna działania zostanie nieodwołalnie zniesiona.

  Jeśli jakakolwiek część niniejszej umowy zostanie uznana za nieważną, niezgodną z prawem lub niewykonalną, ważność, legalność i wykonalność pozostałych postanowień nie zostanie w żaden sposób naruszona ani ograniczona. Nasze niepowodzenie lub opóźnienie w egzekwowaniu jakichkolwiek postanowień niniejszej umowy w żadnym momencie nie zrzeka się naszego prawa do egzekwowania tego samego lub jakiegokolwiek innego postanowienia w przyszłości.

  Niniejsza umowa (oraz wszelkie warunki określone przez dostawcę w niniejszym dokumencie) stanowi całość porozumienia między użytkownikiem a nami w odniesieniu do niniejszej witryny i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub jednoczesne komunikaty i propozycje, zarówno elektroniczne, ustne, jak i pisemne, między użytkownikiem a nami, w odniesieniu do tej witryny. Wersja drukowana niniejszej umowy oraz każde zawiadomienie w formie elektronicznej jest dopuszczalne w postępowaniu sądowym lub administracyjnym na podstawie niniejszej umowy lub w związku z nią w takim samym stopniu i na takich samych warunkach, jak inne dokumenty handlowe i rejestry pierwotnie wygenerowane i przechowywane w drukowanej formie.

  Niniejsze warunki mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, według naszego wyłącznego uznania, bez powiadomienia.

 20. Procedura składania skarg

  Skargi dotyczące usług świadczonych przez Turez można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  Turez jest polską wersją Hotels For Everyone i jest częścią firmy Matt Garton & Associates, LLC, z siedzibą w 6873 Westwoods Circle, Arvada, CO 80007, USA. Spółka Matt Garton & Associates, LLC nie prowadzi działalności gospodarczej na terenie Polski w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2007.155.1095, ze zmianami) o swobodzie działalności gospodarczej. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

  Niniejsze Warunki zostały ostatnio zaktualizowane 1 sierpnia 2018 roku.